Začátečníkům

Patříte-li mezi ty majitele, kteří vlastní poprvé pejska loveckého plemene a uvažujete o tom, že budete svého svěřence v budoucnu využívat v chovu, vystavovat na výstavách nebo připravovat na některou z loveckých zkoušek, pak je tato stránka určena právě Vám. Při její přípravě jsme vycházeli z nejčastějších dotazů majitelů našich ohařů.

 

KDY ZAČÍT?


Výstavy:
Nejmladší věková třída pro účast psa na výstavě je 6. měsíců (třída dorostu), první věková třída s možným ziskem titulu je otevřena od 9. měsíců (třída mladých). Více viz. "Výstavy psů"

Jarní svod:
Absolvování jarního svodu je podmínkou pro účast psa na loveckých zkouškách (mimo zkoušek vloh) a je velmi doporučováno chovateli i chovatelskými kluby, pro svůj velký význam při následném sestavování chovatelských statistik. Minimální věk pro účast psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Více viz. "Jarní svod mladých psů"

Lovecké zkoušky:
Ohaři se mohou účastnit loveckých zkoušek až od věku 10. měsíců. Vyjímku tvoří pouze zkoušky vloh (ZV), na které mohou organizátoři připustit i psy mladší. Více viz. "Lovecké zkoušky ohařů"

Chovnost:
Po splnění všech podmínek chovnosti lze psa nebo fenku zařadit do chovu až po dovršení 18. měsíců věku. Více viz. "Registrovaný chov"

 

 

 

JARNÍ SVOD MLADÝCH PSŮ:

Jarní svod mladých psů (neplést s jarními zkouškami!) je jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis na předepsaný formulář. Toto hodnocení je velmi významné zejména pro chovatelské kluby a také pro samotné chovatele, kteří si takto mohou ověřit nakolik bylo úspěšné spojení rodičů daného psa či feny a zda rodiče nepředávají na potomstvo hrubé exteriérové vady. Minimální věk psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Na jarním svodu se kontroluje výška psa, celkový vzhled, barva oka, typ a barva srsti, zuby a skus (pro další chov nesmí chybět žádné zuby a skus musí být vždy nůžkový), také povaha aj. a vyznačí se případné nežádoucí vady. O účasti psa na jarním svodu se provede zápis do průkazu původu.

Jarní svody pořádají jednotlivé Okresní (Obvodní) myslivecké spolky (OMS) každý rok zpravidla na jaře (přibližně v termínech duben – květen). Pro účast na svodu kontaktujte nejbližší OMS, kde Vám podají podrobnější informace o místě a termínu svodu, příp. zašlou přihlášku (seznam OMSů i s kontakty najdete na https://www.cmmj.cz/). Jarního svodu psů se však můžete účastnit kdekoliv v republice, účast ve Vašem okrese není podmínkou. Jarní svody loveckých psů mohou pořádat také jednotlivé chovatelské kluby.

 

 

VÝSTAVY PSŮ:

Pokud se rozhodnete účastnit se se svým psíkem některé z výstav, ať už je to na popud chovatele, s úmyslem splnit jednu z podmínek pro chovnost či pouze pro vlastní potěšení, přinášíme Vám několik praktických informací, které Vám mohou pomoci zajistit její hladký průběh.

Přehled výstav
Přehled výstav na každý kalendářní rok naleznete buď na stránkách ČMKU nebo na těchto stránkách, v sekci Akce.

Propozice a přihlášky
Výstav se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.. Pro účast na výstavě u loveckých plemen není rozhodující, zda dotyčný pes má nebo nemá vykonané lovecké zkoušky (to je podmínka pouze pro účast ve třídě pracovní). Zažádat o přihlášku a propozice na danou výstavu je možno u pořadatelů konkrétní výstavy a to telefonicky, mailem, faxem nebo poštou. Kontakty na pořadatele jednotlivých výstav naleznete v přehledu výstav (viz. výše). Každá výstava má zpravidla dva termíny uzávěrky pro přijetí přihlášek. První termín uzávěrky je přibližně dva měsíce před datem konání výstavy (nižší výstavní poplatek) a druhá zhruba 5 týdnů před konáním výstavy (vyšší výstavní poplatek). Pro rozlišení první a druhé uzávěrky rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.

Ke kompletně vyplněné přihlášce je nutné VŽDY přiložit i čitelnou fotokopii průkazu původu Vašeho psa a kopii ústřižku složenky o zaplacení výstavního poplatku. Přihlášky je možno zaslat pouze poštou (faxem a mailem se obvykle nepřijímají).

Přibližně 10 dnů před termínem výstavy poštou obdržíte potvrzení o přijetí Vašeho psa na výstavu tzv. Vstupní list. V něm je uvedeno pod kterým číslem je Váš pes zařazen ve výstavním katalogu, případně číslo kruhu, ve kterém proběhne posouzení Vašeho psa.

Příprava psa na výstavu
Výstava psů je především soutěž krásy. Proto by Váš pes měl být dobře připraven zejména po této stránce. Rozhodující je kvalita srsti a celková tělesná kondice. Psy na výstavách předvádíme zcela zdravé a pokud možno v ideální kondici tzn. ani příliš tlusté, ani příliš hubené. Srst musí být čistá a bez vnějších parazitů. Doporučujeme psa vykoupat raději v předstihu několika dní před výstavou. U čerstvě vykoupaného psa se totiž ve zvýšené míře vyskytují lupy, následkem výrazného odmaštění pokožky šamponem. U hrubosrstých je zase taková srst někdy příliš poddajná a kadeřavá, což je také nežádoucí. Samozřejmostí u hrubosrstých by pak měla být úprava přebytečné srsti trimováním (vyškubávání srsti speciálním nožem). U krátkosrstých psů pak postačí odstranění uvolněné srsti kartáčováním, nejlépe gumovým hřeblem. Nezapomínejte ani na čistotu uší (na některých výstavách se kontrolují i tetovací čísla) a zubů Vašeho miláčka.

Účast na výstavě však klade na psa také značné nároky psychické, proto je velmi rozumné, pokud je pes na výstavu připraven i po této stránce již z domova. Výstava představuje pro psa (zvlášť účastní-li se jí poprvé) poměrně stresující prostředí a tak nemá valného významu učit psa výstavním manýrům až na místě. Pro úspěšnou účast na výstavě bude důležité, aby Váš pes uměl běhat u Vaší levé nohy, dokázal vydržet v klidu ve výstavní pozici, nechal si v klidu cizím člověkem zkontrolovat chrup a změřit výšku. Neovladatelný pes, který nedokáže ani chvíli postát v klidu, chová se nevyzpytatelně vůči cizím osobám nebo psům, by neměl na výstavu raději chodit.

Posuzování psů
Na výstavách se podrobně hodnotí exteriér psa zkušenými a kvalifikovanými rozhodčími pro dané plemeno. Ti posuzují především to, nakolik se jednotliví psi přibližují standardu svého plemene, tzn. zda ve všech parametrech a proporcích vystihují podobu plemena, které zastupují. Posouzení psů probíhá ve výstavních kruzích označených čísly. Psi nastupují do kruhu podle jednotlivých tříd a jsou svoláváni nikoliv podle jmen, ale podle čísel, pod kterými jsou uvedeni ve výstavním katalogu (každý vystavovatel obdrží katalog při vstupu na výstavu zdarma). Na našich výstavách se obvykle nejprve posuzuje nejmladší věková třída – třída dorostu, končí se třídou veteránů, do výstavního kruhu nastupují nejdříve psi, pak feny.

Před samotným posuzováním si vystavovatel musí, pro lepší identifikaci v kruhu, upevnit číslo psa (obdrží s katalogem nebo v kruhu u zapisovatelek před zahájením posuzování) na viditelné místo svého oblečení (zpravidla levá strana).

Rozhodčí si obvykle nechá nastoupit všechny psy přihlášené do dané třídy a všem nejprve zkontroluje chrup, výšku a u psů také varlata. Dále probíhá posouzení psa v pohybu. Zde je dlužno říci, že spousta začátečníků dělá velkou chybu v tom, že svého psa prezentují v kroku, pomalou chůzí, což je pro psa nejméně přirozený pohyb, který může někdy hodnocení psa značně zkreslit. Mechaniku pohybu psa může rozhodčí objektivně posoudit pouze v klusu. Psi se dále hodnotí v tzv. výstavním postoji, kde je žádoucí, aby pes vydržel v klidu stát i několik minut, po dobu, než ho rozhodčí podrobně ohodnotí a nadiktuje posudek zapisovatelkám. Ve výstavním postoji stojí pes bokem k rozhodčímu, má mít přirozeně zvednutou hlavu (tak, jako by ho zaujal nějaký objekt v dálce), končetiny mají být postaveny rovně, (zadní končetina blíže rozhodčímu může být ukročena mírně vzad) a proutek (ocas) by měl být v přirozené pozici (ne stažený pod břichem) a měl by plynule pokračovat v mírně spádité linii zádě (vystavovatel může rukou proutek jemně podepřít do žádané pozice viz.foto). Další fota pejsků ve výstavní pozici najdete v sekci Galerie.

 
Pes v předpisové výstavní pozici


Každý posouzený pes si z kruhu odnese písemný posudek s výsledným oceněním, diplom a oceňovací stužku. Pokud budete mít štěstí a Váš pes ve své třídě nějaký titul obdrží, je pravděpodobné, že budete do kruhu voláni později ještě jednou, soutěžit o další tituly. Zda tomu bude skutečně tak se informujte u vedoucího kruhu. Vystavovatel je povinen zkontrolovat si, zda byl psovi proveden zápis o výsledku posouzení do jeho průkazu původu. Pokud se tyto výsledky v kruhu nezapisují, je nutné vyhledat výstavní kancelář, kde Vám zápis provedou. Vystavovatel naopak není povinen nechat si provést zápis o výsledku posuzování do PP svého psa (zejména v případě výrazně horšího, než očekávaného výsledku).

Co vzít s sebou?
S sebou na výstavu si nezapomeňte vzít především: průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a potvrzením veterináře, že je Váš pes klinicky zdráv a Vstupní list, kterým se prokážete u vchodu na výstavu. Doporučujeme také přibalit speciální výstavní vodítko (tenké vodítko i obojek v jednom – k dostání v chovatelských potřebách nebo přímo na výstavě), misku a vodu pro psa, deku, na které bude moct Váš pes odpočívat během dlouhých minut nebo i hodin čekání a vhodný psí pamlsek, kterým můžete svého psa motivovat k odpovídajícímu chování v kruhu.


Doporučená literatura k technikám vystavování:

Elke Peperová: Vychováváme šampiona

Všem budoucím vystavovatelům doporučujeme nejprve podrobně prostudovat Výstavní řád ČMKU, kde najdete mnoho podrobných informací k průběhu výstav, účasti na výstavách, zadávání titulů a k právům a povinnostem vystavovatele.


Zde nyní shrnujeme několik základních informací týkajících se výstav.

Rozdělení výstav podle místa uspořádání a rozsahu:
- oblastní a krajské
- speciální
- klubové
- národní
- mezinárodní

Rozdělení psů do tříd podle věku a udílení titulů ve třídách:

Třída dorostu - pro psy a feny od 6. – 9. měsíců věku (tituly se nezadávají)

Třída mladých – pro psy a feny od 9. – 18. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAJC)

Mezitřída – pro psy a feny od 15. – 24. měsíců (vítěznému psovi a feně se zadává titul CAC)

Třída otevřená – pro psy a feny od 15. měsíců věku výše (vítězům se zadává titul CAC)

Třída pracovní – pro psy a feny od 15. měsíců věku, kteří doloží pracovní certifikát o vykonané zkoušce z výkonu (vítězům se zadává titul CAC)

Třída šampionů (vítězů) – pro psy a feny starší 15. měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání šampionátu krásy (vítězům se zadává titul CAC)

Třída veteránů – pro psy a feny starší 8 let (tituly se nezadávají)


Známky z hodnocení exteriéru psů:

Třída dorostu:
velmi nadějný (VN) – stužka žlutá
nadějný (N) – stužka bílá

Ostatní třídy:
výborná (V) – stužka modrá
velmi dobrá (VD) – stužka červená
dobrá (D) – stužka zelená
dostatečná – stužka fialová

Pořadí:
U prvních čtyř psů v každé třídě se stanovuje také pořadí 1 – 4


Výstavní tituly:

Tituly, které se zadávají v kruhu při dopoledním posuzování:
CAJC – zadává se psovi a feně ve třídě mladých s oceněním V 1.

CAC a res. CAC – o tento titul soutěží psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 a V2

CACIB a res. CACIB - zadává se pouze na mezinárodních výstavách a o tento titul soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampionů obdrželi známku V1 nebo V2.

Národní vítěz – zadává se psům i fenám každého plemene, pouze na vybraných výstavách. O titul soutěží psi i feny, kteří obdrží titul CAC ČR.

BOB (Best of Breed) – nejlepší jedinec plemene, zadává se psu nebo feně každého plemene. O titul soutěží psi i feny, kteří obdrželi tituly CAJC, CAC ČR (pouze na národních výstavách) nebo CACIB ( pouze na mezinárodních výstavách) a vítězové třídy veteránů s oceněním V1.

Pozn. Na národních výstavách se udělují tituly CAJC, CAC, res. CAC a BOB na mezinárodních se uděluje navíc titul CACIB a res. CACIB.

Tituly, které se zadávají v kruhu při odpoledním posuzování:
Nejlepší dorost pes/fena – zde nastupují zvlášť psi a zvlášť feny všech plemen, kteří obdrželi ve třídě dorostu známku VN 1.

Nejlepší mladý pes/fena – zde nastupují zvlášť psi a zvlášť feny všech plemen, kteří obdrželi ve třídě mladých titul CAJC.

Nejlepší veterán – nastupují psi a feny – veteráni všech plemen s oceněním V1

BIG (Best in Group) – nejlepší jedinec ve skupině, uděluje se vítěznému psovi nebo feně ze všech s titulem BOB, kteří patří do stejné skupiny plemen psů (ohaři patří do VII. skupiny)

BOD (Best of Day) – nejlepší jedinec výstavního dne, vybírá se ze všech s titulem BIG.

BIS (Best in Show) – nejlepší jedinec celé výstavy, vybírá se z nejlepších jedinců jednotlivých výstavních dnů tzn. z těch, kteří obdrželi titul BOD.

 

LOVECKÉ ZKOUŠKY:

Před absolvováním zkoušek s Vašim svěřencem bude určitě vhodné podrobně se seznámit nejprve s teorií. Pokud nejste členy Českomoravské myslivecké jednoty a s výcvikem loveckého psa nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme kontaktovat zkušeného cvičitele ohařů ve Vašem okolí, který by Vám buďto vypomohl s výcvikem a umožnil vstup do honitby nebo sám za úplatu psíka vycvičil a na zkouškách předvedl. I v tomto případě bude ku prospěchu věci, pokud se i Vy sami seznámíte s teorií výcviku i hodnocením psa na zkouškách. Práce psa při jednotlivých zkouškových disciplínách Vám může pomoci pochopit typické vlohy ohaře a jeho přirozené chování v honitbě. Proto doporučujeme opatřit si především zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psů. Tuto publikaci s názvem Pes a lov dostanete na sekretariátu každého OMSu. Pozor - od 1.1.2008 platí nový ZŘ!

Zkušební řád pro zkoušky z výkonu loveckých psůZde přinášíme výtah důležitých informací týkajících se loveckých zkoušek:

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi s platným průkazem původu F.C.I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo (jsou-li v majetku cizích státních příslušníků) v uznaných plemenných knihách F.C.I.

Loveckých zkoušek se pes může účastnit po dosažení věku 10. měsíců, až po absolvování jarního svodu. Vyjímku tvoří pouze zkoušky vloh (ZV), kterých se mohou účastnit i psy mladší (avšak pouze, pokud se jeví po všech stránkách způsobilí) bez předchozí účasti na jarním svodu.

Na zkouškách mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let a dospělí vůdci bez loveckého lístku, kterým je rozhodčí povinen přidělit náhradního střelce.

Pes se může zkoušek stejného typu účastnit vícekrát, vyjímkou jsou opět zkoušky vloh (ZV), kterých se smí ohař účastnit pouze jedenkrát, než obstojí. Psi bez zkoušek mají přednost před psy se zkouškami.

Účelem zkoušek je prokázání způsobilosti loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledat, dohledat a přinést usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem zraněnou drobnou zvěř nebo vyhledat a dosledovat usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem usmrcenou spárkatou zvěř. Kromě toho se na zkouškách vloh (ZV) zjišťují vrozené vlohy psů, které jsou důležitým ukazatelem při čistokrevném chovu (výsledky umožňují vytipovat a následně více využívat v chovu psy a feny, kteří prokazatelně předávají potomkům žádoucí pracovní vlohy a vlastnosti).

Nejvyšším druhem zkoušek jsou zkoušky všestranné, nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech (v rámci našeho klubu jsou to MJS – Memoriál Prof. Jaroslava Svobody a MJM – Memoriál Dr. Jiřího Michálka).

Všechny zkoušky jsou veřejné a může se jich účastnit libovolný počet diváků (korona).


Propozice a přihlášky
Z přehledu loveckých zkoušek konaných v daném roce v ČR si na stránkách ČMMJ vyberte druh zkoušky, který chcete absolvovat, termín a místo (to v případě, že Vám nevyhovuje termín zkoušek ve Vašem okrese) a kontaktujte příslušný Okresní myslivecký spolek, který danou zkoušku pořádá. Ze sekretariátu OMSu obdržíte formulář přihlášky a propozice k dané zkoušce, kde se dozvíte podrobnější podmínky k účasti Vašeho psa.

Znovu upozorňujeme, že náš klub (KCHHMO) pořádá pouze dvě pracovní zkoušky vyššího typu, a sice Memoriál Prof. Jaroslava Svobody (MJS) a Memoriál Dr. Jiřího Michálka (MJM). Pro účast na všech ostatních zkouškách je nutno kontaktovat dotyčné pořadatele a nikoliv náš klub.


Druhy loveckých zkoušek:

Zkoušky vloh (ZV) – říká se jim také jarní zkoušky (neplést s jarním svodem!), podle období, ve kterém obvykle probíhají (konání ZV na jaře však není pravidlem, jednotlivé OMSy je mohou pořádat dle uvážení kdykoliv během roku). Zkoušky vloh ohařů jsou jediné zkoušky, které nekvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného. Zkoušejí se na nich vrozené vlohy, které ještě nejsou ovlivněny vyšším stupněm výcviku (proto by ZV měly být u psa opravdu první absolvovanou loveckou zkouškou a nemá příliš význam absolvovat ZV se psem, který již před tím absolvoval zkoušky typu PZ apod.), tudíž jsou velmi potřebné především z chovatelského hlediska.

Pokud pes absolvuje ZV úspěšně – byť s minimálním počtem bodů a ve III.ceně, nemůže je již nikdy znovu opakovat. Proto pokud se stane, že během zkoušek zjistíte, že Váš pejsek nemá svůj den a nepředvádí to, na co jste zvyklí, je mnohem rozumnější v průběhu zkoušek odstoupit (v takovém případě se neprovádí zápis o zkoušce psovi do PP, zápis se provede pouze do soudcovské tabulky a do přehledu výsledků zkoušek – což jinak platí také pro všechny ostatní typy zkoušek). V takovém případě se dalších ZV účastnit pes může.

Zkoušené disciplíny na ZV:
- vrozená chuť k práci
- hledání (systém a styl, rychlost, vytrvalost)
- vystavování
- postupování
- nos
- klid před zvěří pernatou
- klid před zvěří srstnatou
- chování po výstřelu
- zájem o stopu zvěře
- vodění na řemeni
- poslušnost


Podzimní zkoušky (PZ) – podzimní zkoušky probíhají zhruba od srpna do října a jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře (zejména bažant, zajíc). Těchto zkoušek se mohou účastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky. Dlužno říci, že úspěšné absolvování podzimních zkoušek má pro všechna plemena ohařů největší význam, jelikož hlavní náplň těchto zkoušek – polní práce, je jejich doménou a kde zejména mohou naplno prokázat své typické plemenné vlastnosti, tzn. především prostorné hledání, vystavování a postupování, spolu s velikou ochotou k přinášení.Zkoušené disciplíny na PZ:
- společný hon
- hledání (systém a styl, rychlost, vytrvalost)
- vystavování
- postupování
- nos
- klid před zvěří pernatou
- klid před zvěří srstnatou
- chování po výstřelu
- dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté
- přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli (vlečka)
- přinášení pernaté zvěře
- přinášení srstnaté zvěře
- vodění na řemeni
- přinášení kachny z hluboké vody
- poslušnost


Lesní zkoušky (LZ) – absolvováním těchto zkoušek získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře. Více viz. zkušební řád

Speciální zkoušky z vodní práce (VP) – Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy z oblastí s rozsáhlými vodními plochami, kde se na společných honech loví vodní zvěř. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto, pro psa náročných, podmínkách.

Všestranné zkoušky (VZ) – Na všestranných zkouškách se musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti psa v lovecké praxi a vyšší úroveň cvičitelů. Ohaři tu dokazují, že jsou skupinou psů, použitelných pro jakoukoliv práci na povrchu. VZ se skládají z polní, lesní a vodní práce. Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ nebo LZ.Doporučená literatura k výcviku loveckých psů:

Vladimír Hanzal – Václav Vochozka : Lovečtí psi – výchova a výcvik
Jindřich Steinitz: Ohaři – výcvik, exteriér, plemenitba

 

 

 

REGISTROVANÝ CHOV

Pokud již teď víte, že Váš nový psí přírůstek hodláte v budoucnu použít v čistokrevném chovu (rozuměj chov psů s průkazem původu), musíte na to připravit nejen psa, ale také sami sebe. Co tedy obnáší, zařazení psa či feny do chovu?

Váš pes musí absolvovat:
- výběr do chovu
- odpovídající počet a druhy loveckých zkoušek pro dané plemeno
- libovolnou výstavu v ČR